יו"ר הכנסת מיקי לוי אמר בישיבה המיוחדת לזכר ראש הממשלה יצחק רבין במשכן כי "לבית הזה ולחברים בו יש השפעה עצומה על הצורה שבה מתנהל ויכוח פוליטי ברחוב וברשתות". לדבריו, לחברי הכנסת אחריות כלפי הציבור לנהל את השיח ואת המחלוקות הלגיטימיות והקשות בכבוד הדדי ובשפה נקייה. "בתוך הויכוח הסוער כדאי שנזכור תמיד שאנו יכולים להשפיע על האווירה ברחוב ולפספס את האדם בקצה שיפרש אותנו באופן מרחיק לכת ומעוות ויפנה לאלימות", אמר. אנחנו יכולים לאבד שליטה על התבערה שאנו מדליקים. בואו ננהל את השיח באופן אחראי".
(ynet)