ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק של שר המשפטים גדעון סער, שלפיה המדינה תיתן פיצוי כספי לנפגעי עבירות מין ומשפחות קורבנות עבירות המתה מיד לאחר ההרשעה. החוק ייאפשר תשלום מיידי של עשרת-אלפים שקל לנפגעי העבירות שנפסק לטובתם פיצוי כספי בהליך פלילי. במקרים שבהם בית המשפט גזר על הנאשם תשלום פיצויים, המרכז לגביית קנסות ישלם לנפגעי העבירה את הקנס, והמדינה תגבה אותו מהפוגע.

(טובה צימוקי)