משרד האוצר פרסם תזכיר חוק להערות הציבור, לפיו כל מי שפוטר מעבודתו כי סרב להתחסן או לבצע בדיקות קורונה יוכל לקבל דמי אבטלה רק אחרי 90 יום - כמו מי שהתפטר מיוזמתו. לפי החוק, גם אם העובד הוצא לחל"ת, הדבר ייחשב כאילו לא נעשה ביוזמת המעסיק.
(גד ליאור)