משרד הבריאות עדכן את נוהל האבחון המוקדם של אישה בגיל הפוריות לבדיקת נשאות HIV (איידס). עד היום הבדיקה הוצעה לנשים הרות באוכלוסיית סיכון ל-HIV, וכעת עדכון הנוהל מגדיר את בדיקת HIV כאחת הבדיקות השגרתיות לביצוע במהלך ההיריון לכלל הנשים ההרות. בנוסף, לפי העדכון, נשים הרות חסרות מעמד או חסרות ביטוח רפואי יוכלו להיבדק, ומימון בדיקת HIV יחול על משרד הבריאות, בהתאם לחוזר מנכ"ל שיצא בנושא. במשרד הבריאות ממליצים לכל אישה הרה לבצע בדיקה זו מוקדם ככל הניתן במהלך ההיריון.
(ynet)