יתושים נגועים בנגיף קדחת מערב הנילוס התגלו בנחל הקישון בגלבוע ובתעלת ניקוז בעפולה. המשרד להגנת הסביבה דרש מהמועצה האזורית גלבוע ומעיריית עפולה לבצע ניטור, ובמידת הצורך לבצע הדברה מיידית. במשרד אמרו כי זו הפעם השלישית השנה שבה מתגלים יתושים נגועים בנגיף בתחום השיפוט של המועצה האזורית גלבוע.
(אחיה ראב"ד)