היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, התייחסה למהפכה המשפטית שמציע שר המשפטים יריב לוין ואמרה כי "שלטון הרוב אינו תנאי מספק לקיום דמוקרטיה. הפרדת רשויות, שמירה על זכויות הפרט ומניעת הפעלת כוח שרירותי כלפי המיעוט, הם ערכי יסוד. בלעדיהם לא תתקיים דמוקרטיה מלאה". עוד הוסיפה בהרב-מיארה כי "כוח שלטוני בלתי מבוקר מאפשר פגיעה בזכויות אדם ובזכויות מיעוט. מכלול החקיקה המוצע יוביל למערכת איזונים ובלמים חסרת שיווי משקל. עקרון שלטון הרוב ידחוק לפינה את יתר הערכים הדמוקרטיים".
(טובה צימוקי ואיתן גליקמן)