שרת התחבורה מרב מיכאלי, שנמנעה בהצבעה על מינוי עמיר פרץ ליו"ר התעשייה האווירית התייחסה לאישור המינוי חרף התנגדות ועדת המינויים: "הממשלה שלנו מגיעה אחרי ממשלה שפגעה קשות בשומרי הסף ולכן יש לנו אחריות מיוחדת בחיזוקם. מן הראוי שההחלטה הזאת לא היתה מגיעה לממשלה להצבעה". היא הוסיפה: "כמי שתמכה בפרץ פעמים רבות בעבר יש לי קשר לזיקה הפוליטית הבעייתית המדוברת שלו, ולכן החלטתי להמנע בהצבעה".

(יובל קרני)