הסתיים הדיון בבית הדין הבינלאומי בהאג, בדבר בקשת דרום אפריקה להוצאת צווים חדשים הנוגעים למלחמה בעזה. המשלחת הדרום אפריקנית דרשה בסיום: "על ישראל להפסיק באופן מיידי את פעילותה הצבאית ברצועה ולסגת ללא תנאי מכל שטחה". בנוסף, דרשה "לנקוט בכל האמצעים כדי להבטיח את הכניסה לעזה של הגורמים המעורבים בסיוע ההומניטרי לאוכלוסייה, לאפשר לגורמי חקירה ועיתונאים לתעד את התנאים ברצועה, ולהגיש תוך שבוע דוח גלוי לבית המשפט על כל האמצעים שננקטים".
(איתמר אייכנר)