אחוז הרווקים בקרב היהודים עולה, קריית טבעון היא השיאנית: דו"ח הלמ"ס שהתפרסם היום (ד') לרגל ט"ו באב גילה כי בשנת 2019 נישאו 48,056 זוגות בישראל, 69% מהם - 33,354 - היו זוגות יהודים. בנוסף נישאו 12,900 זוגות מוסלמים, 973 זוגות דרוזים ו-803 זוגות נוצרים.
החל משנת 2009 חלה ירידה בשיעור הנישאים הן בקרב היהודים והמוסלמים. כתוצאה מהירידה בהיקף הנישואים באוכלוסייה היהודית, עלה אחוז הרווקים בקרב הגברים היהודיים בגיל 49-45 מ-3% בסוף שנת 1970 ל-13% בסוף שנת 2019. אחוז הרווקות בקרב הנשים היהודיות בגיל 49-45 עלה באותה תקופה מ-2% ל-11%, בהתאמה.
במקביל לירידה בשיעור הנישאים אצל היהודים, החל מ-2008 חלה עלייה באחוז הזוגות החיים במגורים משותפים ("מגורי יחד") ואינם נשואים. אחוז הצעירים היהודים בני 34-18 שגרו במגורי יחד עלה מ-2% בשנת 2000 ל-6% בשנת 2019.
מבין היישובים המונים יותר מ-10,000 תושבים, האוכלוסייה היהודית ביישובים קריית טבעון, בנימינה-גבעת עדה ותל אביב-יפו מאופיינת באחוז גבוה של רווקים ורווקות בקרב בני 29-25 ביחס לכלל האוכלוסייה היהודית. בקריית טבעון 90% מבני 25-29 הם רווקים, בבנימינה-גבעת עתה שיעור הרווקים בקבוצה זו הוא 89% ובתל אביב - 88%. לעומתם, היישובים מודיעין עילית (9% רווקים מתוך בני 25-29), ביתר עילית, אלעד, רכסים, בני ברק, חריש ובית שמש מאופיינים באחוז רווקים נמוך בקבוצת גיל זו.
3 צפייה בגלריה
כלות יהודיות שנישאות לראשונה, לפי גיל
כלות יהודיות שנישאות לראשונה, לפי גיל
כלות יהודיות שנישאות לראשונה, לפי גיל
גיל הנישואים הממוצע עלה מאז 1970, בכשנתיים וחצי בקרב החתנים, ובכשלוש וחצי שנים בקרב הכלות. עם זאת, משנת 2015, שבה הגיע גיל הנישואים לשיא, חלה ירידה של 0.3 שנים בגיל זה. הסיבה היא הירידה בשיעור הנישאים לראשונה בגילים המבוגרים מצד אחד והיציבות בשיעור הנישאים בגילים הצעירים מצד שני. בשנת 2019 גיל הנישואים הממוצע בקרב החתנים שנישאו לראשונה היה 27.3, ובקרב הכלות שנישאו לראשונה - 24.9. לשם השוואה ב-1970 היה גיל זה 25 אצל הגברים, ו-21.8 אצל הנשים.
5.7% (2,745) מהכלות שנישאו בשנת 2019 היו מתחת לגיל 19 בזמן הנישואים. אחוז זה שונה בקרב בנות הדתות השונות: 13.7% בקרב הכלות המוסלמיות, 4.0% בקרב הדרוזיות, 2.8% בקרב היהודיות ו-0.7% בקרב הכלות הנוצריות. בקרב החתנים, 1% היו מתחת לגיל 19 בזמן הנישואים.
3 צפייה בגלריה
חתנים יהודים שנישאים לראשונה לפי גיל
חתנים יהודים שנישאים לראשונה לפי גיל
חתנים יהודים שנישאים לראשונה לפי גיל
ב-87.8% ממקרי הנישואים של יהודים בשנת 2019, שני בני הזוג נישאו לראשונה (רווק עם רווקה); 5.5% ממקרי הנישואים של יהודים היו של גרוש עם גרושה; 3.6% היו של גרוש עם רווקה; ו-2.4% של רווק עם גרושה.
כתוצאה מהעלייה בגיל הנישואים באוכלוסייה היהודית מאז 1970 אחוז הרווקים בקרב הגברים היהודיים בגיל 29-25 עלה מ-28% בסוף שנת 1970 ל-63% בסוף שנת 2019. אחוז הרווקות בקרב הנשים היהודיות בגיל 29-25 עלה באותה תקופה מ-13% ל-48%, בהתאמה.
במקביל, כתוצאה מהירידה בהיקף הנישואים באוכלוסייה היהודית, עלה אחוז הרווקים בקרב הגברים היהודיים בגיל 49-45 מ-3% בסוף שנת 1970 ל-13% בסוף שנת 2019. אחוז הרווקות בקרב הנשים היהודיות בגיל 49-45 עלה באותה תקופה מ-2% ל-11%, בהתאמה.
3 צפייה בגלריה
שיעור נישאים ל-1,000 לא נשואים בני 15 ומעלה 2019-2002
שיעור נישאים ל-1,000 לא נשואים בני 15 ומעלה 2019-2002
שיעור נישאים ל-1,000 איש בקרב לא נשואים בני 15 ומעלה
בשנת 2019 דווחו למרשם האוכלוסין 9,550 מקרי נישואים שנערכו בחו"ל, ושבהם לפחות אחד מבני הזוג היה רשום במרשם האוכלוסין. כשליש בלבד ממקרי הנישואים בחו"ל שנרשמו בשנת 2019 נערכו באותה שנה, כשליש נערכו בשנת 2018 והשליש הנותר - לפני 2018.
מקרב 9,550 הזוגות שדווחו על נישואיהם בחו"ל, ב-2,189 מקרים שני בני הזוג היו יהודים. מקרב הזוגות היהודים, ב-566 מקרים לפחות אחד מבני הזוג הוא עולה מברית המועצות לשעבר שעלה לישראל החל משנת 1990. ב-237 מקרים שני בני הזוג הם עולים.
מכלל הזוגות שבהם שני בני הזוג יהודים, יותר משליש נישאו בקפריסין (40%), כרבע (25%) בארה"ב וכ-9% נישאו בצ'כיה. בקרב 2,758 זוגות שבהם אחד מבני הזוג הוא יהודי ודתו של בן/בת הזוג השני אינה ידועה, כ-22% נישאו בארה"ב, 21% ברוסיה ובמדינות ברית המועצות לשעבר, 7% בקפריסין וכ-6% נישאו בצרפת.