שר החוץ יאיר לפיד נשא דברים בישיבת הממשלה שהתקיימה בנוכחות קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, וסיפר: "אני נכדו של מי שנספה בתא הגזים במחנה הריכוז מאוטהאוזן ובנו של ניצול שואה מבודפשט. אני נושא איתי את הזיכרון שלהם - והילדים שלי יישאו את הזיכרון שלי שהשתתפתי בישיבת ממשלה עם קנצלרית גרמניה". בהמשך דבריו, פנה לפיד למרקל ואמר לה: "לא היה רגע אחד בכהונתך שבו ניסית להתחמק מזכר השואה. גרמת לעמך להסתכל בהיסטוריה בכנות כמעט אכזרית. לא היה היסוס במאבק שלך באנטישמיות ובהגנה על הקהילה היהודית".
(איתמר אייכנר)