3 צפייה בגלריה
עיד אל פיטר בירושלים
עיד אל פיטר בירושלים
רבבות מוסלמים מתפללים בהר הבית לרגל עיד אל-פיטר, השנה
(צילום: רויטרס)
רוב משמעותי של 63% בציבור היהודי בישראל לא מעוניין בהחלת ריבונות ישראלית בהר הבית, ופחות מחצי מהחברה החרדית (47%) מעוניין בשליטה במתחם. כך עולה מסקר עמדות שערך מכון ון ליר לרגל יום ירושלים שיחול בשבוע הבא במסגרת מחקר העוסק במקומו של הר הבית בציבוריות הישראלית.
במסגרת המחקר השיבו 36% מהנשאלים כי הם תומכים בהחלת ריבונות, כששיעור התומכים בקרב ישראלים המזדהים כדתיים עומד על 66%. מבין המתנגדים לריבונות ישראלית מתחלקות העמדות באופן הבא: 28% מאמינים שיש להשאיר את המצב כמו שהוא, 21% תומכים בהחלת ריבונות בינלאומית, 12% מאמינים כי הריבונות צריכה להיות משותפת לישראלים ולפלסטינים, ורק 2% מאמינים כי הפלסטינים צריכים לשלוט על הר הבית.
הסקר שנערך בחודשים יוני ויולי אשתקד התבצע במסגרת קבוצה שפועלת במכון תחת ריכוזם של ד"ר עידו הררי וד"ר יוכי פישר, כשבבסיס העבודה שתי הנחות: שאלת הר הבית היא קריטית עבור כל עתיד אפשרי של הסכסוך עם הפלסטינים וחיים משותפים עם ערביי ישראל, וההנחה שבקרב הציבור הישראלי יש קשת עמדות ביחס להר הבית שלא כולה זוכה לביטוי בשיח התקשורתי והפוליטי.
החוקרים החליטו ללמוד את קשת העמדות, ההשקפות והפעולות סביב הר הבית בציבוריות הישראלית, הן מצד העולים להר והתומכים בעלייה - והן מהצד של המתנגדים לה מסיבות דתיות, פוליטיות או אחרות. הסקר התבצע על ידי מכון ב.י. כהן של אוניברסיטת תל אביב, בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל, שכלל 464 מרואיינים, כשהטעות המירבית עומדת על 4.6%. על אף שהסקר נערך לאחר אירועי שומר החומות, 89% מהנשאלים ענו שהאירועים לא השפיעו על עמדתם ביחס לסוגיות שעל הפרק.
בשאלת הסטטוס קוו השיב רוב גדול (74%) בקרב הנשאלים כי יש לתת משקל רב או רב מאוד לשיקולים מדיניים וביטחוניים בכל החלטה הקשורה לשינוי הסטטוס קוו בהר הבית, והתמונה נשארת דומה גם בקרב נשאלים שמזדהים כאנשי ימין, כש-69% השיבו כך גם.
מהסקר עולה כי יהודים מכל קצוות הקשת הפוליטית והדתית מכירים במידה רבה בחשיבות הדתית והפוליטית של הר הבית למוסלמים ולערבים. בשאלת הסדרי התפילה קיים רוב קטן (53%) התומך בהיתר תפילות יהודית - ונתון מפתיע שעלה בעניין הוא שמחצית מהנשאלים שהגדירו את עצמם כמזוהים עם עמדות שמאל תמכו גם כן.
הקבוצה הדתית שבה אותרה ההתנגדות הגדולה ביותר לעליית ותפילת יהודים בהר היא החרדים, שיעור של 75% מהנשאלים, כשבקרב נשאלים שהזדהו כחילונים נמצאת תמיכה משמעותית (62%) לתפילת יהודים בהר הבית.
מבין הנשאלים 28% השיבו כי ביקרו בהר הבית, ומתוך אלה שהיו בו - 47% עשו זאת פעם אחת בלבד. 9% מתוך אותם 28% ביקרו בו יותר מ-10 פעמים. כמו כן, 28% מהעונים מכירים אנשים שתומכים בעלייה להר הבית מסיבות דתיות ו\או אידיאולוגיות.
ד"ר עידו הררי ממכון ון ליר אמר על ממצאי הסקר כי הממצא הבולט ביותר העולה מהסקר הוא ההסתייגות של רוב הנשאלים משינוי בסטטוס קוו על הר הבית: שלושה מכל ארבעה נסקרים סבורים שיש לתת משקל רב או רב מאוד לשיקולים מדיניים וביטחוניים בכל שינוי בסטטוס קוו. "ממצא זה נתמך על-ידי הממצא לפיו רוב הנשאלים לא תומכים בריבונות ישראלית מלאה בהר הבית", אמר הררי.
3 צפייה בגלריה
דגלי ישראל בחצי התורן בירושלים
דגלי ישראל בחצי התורן בירושלים
62% מהחילונים תומכים בתפילת יהודים בהר הבית
(צילום: AFP)
ממצא בולט נוסף הוא מה שנראה כסתירה בין הרוב המסתייג משינוי בסטטוס קוו בהר, לבין הרוב התומך בתפילת יהודים בהר הבית, ואת הפער אמר הררי שניתן להסביר בשני אופנים. "ראשית, ייתכן שחלק מהמשיבים אינם מודעים באופן מלא לסטטוס קוו השורר בהר, ולכן לא סבורים שבתפילת יהודים יש משום הפרה שלו", אמר החוקר והוסיף כי "שנית, בעמדה התומכת בתפילת יהודים בהר הבית, ובפרט בתמיכה הגדולה בכך בקרב המחזיקים בעמדות שמאל, ניתן לזהות את השפעתו של שיח הזכויות הליברלי על הדיון בשאלות אלה. הצגת התפילה בהר כמימוש של זכות פולחן המנותקת מהקשר פוליטי רחב יותר, מאפשרת לאנשי שמאל לתמוך בכך יותר בקלות מאשר הצגתה בתוך ההקשר הפוליטי הרחב של הסכסוך הישראלי-פלסטיני".
הררי הוסיף כי ממצא נוסף שמעלה סתירה כביכול זו העמדה של הנשאלים החרדים שמתנגדים לעליית ותפילת יהודים בהר הבית. "הסבר אפשרי לכך הוא דבקותם של החרדים בעמדה ההלכתית והמסורתית שאוסרת על יהודים לעלות להר הבית בזמן הזה, ובמקביל הפנמה של תפיסות לאומיות של ריבונות יהודית בארץ", אמר הררי. "החרדים, כך נדמה, מבקשים ריבונות פוליטית יהודית בהר ללא שינוי בסטטוס קוו הדתי, וממצא שמחזק פרשנות זו היא ש-86% מהנשאלים החרדים בסקר תופסים את עצמם כבעלי עמדות ימין".