ועדת המומחים של ה-FDA החליטה ברוב קולות להמליץ על אישור החיסון נגד קורונה מתוצרת פייזר לילדים בני חמש עד 11. בעקבות זאת צפוי מינהל המזון והתרופות האמריקני לאשר את החיסון. חבר הוועדה ד"ר עופר לוי אמר: "החיסון בקבוצת הילדים חשוב ביותר ואין להתעלם מקבוצת גיל זו. החיסון בקרב ילדים צפוי למנוע את ההדבקה בקורונה, ואנו מעודדים מהמינון הנמוך שנמצא בטוח ויעיל".

(ד"ר איתי גל)