עיריית תל אביב יפו וכיבוי והצלה מחוז דן הודיעו כי מסרו לבעלי התחנה המרכזית בתל אביב שלפי החלטת בית המשפט, צו הסגירה לתחנה ייכנס לתוקף ב-5 בדצמבר 2021. לפי ההודעה, "התחנה המרכזית נמצאת בהליך משפטי בהיעדר רישיון. לצורך קבלת הרישיון על המחזיקים להשיג אישור לרישיון עסק או להיתר זמני ממספר גורמים: רשות הכבאות, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה וכן יש צורך להשלים את מילוי הדרישות בנושא נגישות במבנה. מאחר והנהלת התחנה המרכזית לא פעלה להשגת כלל האישורים ההכרחיים הנדרשים למבנה, העירייה נדרשת לסגירתה בהתאם לצו השיפוטי". עוד נמסר בהודעה: "כל עוד הצו בתוקף - הן החנויות והן מרכז התחבורה הראשי יידרשו להפסיק את פעילותם".
(אסף זגריזק)