גורם אירופי מסר לרשת "אל-חדת'" הסעודית כי ישנה "התקדמות גדולה במשא ומתן לביצוע החלטה 1701 בלבנון". במסגרת ההחלטה נקבע כי יוקם מערך צבאי משודרג של חיילי יוניפי"ל, שיוצבו בחיץ בין ישראל ללבנון, ויהיו אמונים על הפיקוח שמחבלים מחיזבאללה לא ינועו בגבול חמושים.
(ליאור בן ארי)