‏שר הדתות מתן כהנא ספד למנהיג הזרם החרדי-ליטאי, הרב חיים קניבסקי שהלך לעולמו בגיל 94. "יחד עם כל בית ישראל, אני כואב על פטירת הרב חיים קנייבסקי זצ"ל אשר העמיד תלמידי חכמים רבים והגדיל תורה בישראל במשך שנים רבות. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים", מסר.
(קובי נחשוני)