הצמתים במחלף הכפר הירוק, במפגשי הכבישים 482 ו-5, נחסמו לכל הכיוונים בשל עבודות. לבאים מכביש 5 לכיוון מערב תתאפשר פנייה ימינה בלבד לכביש 482, צומת הראשונים. לבאים מכביש 5 לכיוון מזרח תתאפשר פנייה ימינה בלבד לכביש 482, רחוב משה סנה. לבאים מדרום, רחוב משה סנה, תתאפשר פנייה ימינה בלבד לכביש 5 לכיוון מזרח ולבאים מכיוון צומת הראשונים תתאפשר פנייה ימינה בלבד לכביש 5 לכיוון מערב. הצמתים ייפתחו מחדש לתנועה בשעה 05:00.
(ynet)