הממשלה אישרה תוכנית של 100 צעדים להתמודדות עם משבר האקלים. לתוכנית, שהיקפה 15.5 מיליארד שקלים, שותפים 14 משרדי ממשלה, והיא תיישם בפועל את האסטרטגיה של המשרד להגנת הסביבה למעבר לכלכלה דלת פחמן והיערכות למשבר האקלים. התוכנית מחברת שורת תוכניות של משרדי ממשלה שונים, והיא מתוקצבת ומסונכרנת על בסיס תקציב המדינה. 2.4 מיליארד שקלים יילכו לתמיכה במתקני מיון ומתקני טיפול בחומר אורגני, 600 מיליון שקלים להתייעלות אנרגטית והפחתת גזי חממה בתעשייה ובשלטון המקומי, 500 מיליון שקלים למעבר לתחבורה ציבורית חשמלית, 400 מיליון שקלים לתשתיות אופניים, 200 מיליון שקלים לחדשנות אקלים ועוד.
(אילנה קוריאל)