צוותי הוראה יוחרגו ויוכלו לקבל חיסון שלישי נגד קורונה יחד האוכלוסיות שהוחרגו. כך סוכם בין מנכ"ל משרד החינוך יגאל סלוביק ופרויקטור הקורונה פרופ' סלמאן זרקא. הסיכום בין השניים יובא השבוע בפני הצוות לטיפול במגפות של משרד הבריאות.
(תמר טרבלסי חדד)