מתוך דיון בוועדת הבריאות על הזיהום במזון במעון בית דפנה
(צילום: ערוץ כנסת)

ארבעה דיירים במעון "נווה רם" במועצה המקומית רכסים שבעמק זבולון חשו ברע ופונו שלשום (שישי) בצהריים למיון לבדיקה מקיפה עקב חשד להרעלת מזון. כך נמסר ממשרד הרווחה, שהודיע כי משפחות הדיירים, אנשים עם מוגבלויות שכליות, עודכנו על כך באופן מיידי. מנהלת המחוז במשרד הרווחה והרופאה הראשית ליוו את המסגרת במהלך כל סוף השבוע, והאירוע דווח גם למשרד הבריאות.
כעת, כל הדיירים נמצאים במסגרת וחשים בטוב. היום תיערך בדיקה מעמיקה במטרה לברר את נסיבות האירוע. משרד הרווחה הודיע כי ככל שיתברר שהמסגרת לא פעלה על פי הנחיות המשרד, הוא יפעל בהתאם.
משפחות דיירי המעון מסרו, בניגוד לטענת משרד הרווחה, כי אתמול הגיעו שישה דיירים למיון, ולא ארבעה, בעקבות "בשר מקולקל שאכלו במעון".
המקרה מגיע כשלושה שבועות לאחר ששלושה דיירים מתו מהרעלת מזון במעון בית דפנה לאנשים עם מוגבלויות בחולון. 30 דיירים במעון לקו בתסמינים, ומתוכם שלושה שהיו בעלי מצב רפואי מורכב מתו. ממצאי משרד הבריאות שפורסמו הצביעו אומנם על ליקויים בתחזוקה וברמת הניקיון, וקבעו כי התחלואה עצמה נבעה מזיהום בשל טיפול לקוי בבשר – אך עד כה לא התקבלה תשובה ברורה לגבי הגורם שהוביל למות הדיירים.