משרד הבריאות החליט לקיים את הדיון המתוכנן ביום רביעי הקרוב בנושא חיסוני ילדים בגילי 5-11 - כדיון סגור לציבור. בהודעה נכתב כי ההחלטה התקבלה לאחר דיון מעמיק עם חברי הצט"מ ( צוות טיפול במגפות) וועדת החיסונים. "נדונו מכלול השיקולים ובכלל זה האפשרות לניהול שיח חופשי ופתוח בסוגיה כה רגישה ומכרעת על רקע שיח אלים רווח, שעשוי להשפיע על מהלכו של הדיון", נמסר. "לאחר קבלת ההחלטה יפרסם הצט"מ את סיכום הדיון, כמקובל".

(אדיר ינקו)