הממשלה הגישה את תשובתה לעתירה לפסילת ביטול עילת הסבירות, ובה קבעה כי עמדתה היא שאין לבית המשפט העליון סמכות להתערב בחקיקת יסוד. בין היתר נכתב בתגובת הממשלה כי "אין בכוחו של בית המשפט הנכבד לשים עצמו עליון על הריבון", ו"הואיל ומדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, הסמכות של מוסדות השלטון ומקורה נתונים לריבון, הלא הוא העם – אזרחי ישראל. אזרחי ישראל מיוצגים בכנסת, ועל כן הסמכות ומקורה הם בכללים שקובעת הכנסת, בחוקי היסוד, ואין מעליהם דבר".
(גלעד מורג)