על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד המחירים לצרכן השלים עלייה של 2.6% מתחילת השנה. זהו השיעור הגבוה ביותר מאז 2009. המדד עלה ב-0.1% בלבד בחודש האחרון. בחישוב של 12 החודשים האחרונים, מאוקטובר 2020 עד אוקטובר 2021, מדד המחירים עלה ב-2.3%. כמו כן, גם מחירי הדירות עלו בעוד 0.7% - זינוק שנתי של כמעט 10%. נתונים אלו מגיעים ימים ספורים לאחר שנגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, טען כי "מדד המחירים לא יעלה יותר מהתחזית", שהייתה 3%. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.1% בחודש אוקטובר 2021.
(גד ליאור)