נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר בעצרת המרכזית ביד ושם לאירועי יום השואה: "מאמץ לליבי את משפחות החטופים וזועק, מתפלל, מייחל ומתחייב בשם העם כולו: לא ננוח ולא נשקוט עד שישובו בנות ובנים לגבולם". לדבריו, "7 באוקטובר היה מטלטל, והדהד בלב כולנו את זוועות השואה. אך הוא לא היה שואה מפני שיש לנו היום את מדינת ישראל, ואת צבא ההגנה לישראל. למרות האסון והאבל שעדיין מכים בנו, את הבית הזה שום דבר לא יוכל להחריב".
(גלעד כהן)