התרעות צבע אדום הופעלו בארז, ביד מרדכי, בכרמיה ובנתיב העשרה שבעוטף.
(ynet)