המשטרה מסרה כי לא קיים אירוע חריג בתל אביב, בניגוד להודעות כזב שרצות ברשתות החברתיות.
(לירן לוי)