ועדת החינוך, התרבות והספורט אישרה את תקנות הקורונה שנועדו לחול בשנת הלימודים הקרובה ונכנסו לתוקפן כבר ביום חמישי. התקנות קבעו כמה הוראות, כגון עטיית מסכה החל מכיתה א', ודרישה ממפעיל חיצוני (מדריך תל"ן) במוסד חינוך להציג למנהל תו ירוק או תוצאה שלילית בבדיקה שבוצעה 72 שעות לכל היותר לפני כניסתו למוסד. הוועדה אישרה גם תקנות שקשורות לטיולים שכוללים לינה, ואת הפעלת הפנימיות במסלולים שונים.
(תמר טרבלסי חדד)