היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט התייחס להצעת החוק של גדעון סער לפיה נאשם בפלילים לא יוכל להרכיב ממשלה. "לפי העולה מהצעת החוק, התיקון אינו פרסונלי אלא כללי, וצופה פני עתיד", אמר מנדלבליט בכנס לזכר מאיר שמגר. "זאת, תוך הטלת סייגים ומנגנוני בקרה וביקורת מתאימים, בשים לב לעקרונות משטריים חשובים אחרים החלים במדינה דמוקרטית".

(טובה צימוקי)