מנתוני משרד הבריאות עולה כי 124,412 תלמידים נמצאים בבידוד, 34,005 מתוכם מוגדרים כחולים פעילים. אתמול אובחנו 3,083 תלמידים כחיוביים לנגיף, יחד עם 193 אנשי הוראה. שיעור החיוביים בקרב התלמידים שנבדקו עמד על 7.3% - אחד מתוך 14 תלמידים שנבדק נמצא חיובי. פרט לתלמידים, נמצאים גם 6,560 אנשי הוראה בבידוד או שהם חולים פעילים.
(ירון דרוקמן)