המשטרה הנחתה את רכבת ישראל לסגור לתנועה את קטע המסילה שבין תחנות נתניה (מצפון) והרצליה (מדרום). אוטובוסים הוזמנו לטובת הנוסעים בתחנות המושפעות.
(רועי רובינשטיין)