מצבם של אזרחים עם מוגבלויות רחוק מאוד משוויון זכויות ופוגע באיכות וברמת החיים שלהם. כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לקראת היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות שיצוין בעולם ביום שישי הקרוב. מנתוני הלמ"ס עולה כי בשנת 2020 חיו בישראל כ-145 אלף בני אדם עם מוגבלויות שונות. 43% מהישראלים עם מוגבלויות הם חסרי תעודת בגרות, ורק ל-22% יש תעודה אקדמית, לעומת 27% ו-40% בהתאמה בקרב האוכלוסייה הכללית. 40% אינם מועסקים לעומת 17% בקרב שאר האוכלוסייה. רבע מהישראלים שמתמודדים עם מוגבלות, כך עולה, משתכרים פחות מ-5,000 שקל בחודש.
(הדר גיל-עד)