זמני כניסת השבת, פרשת "עקב": ירושלים 18:57, תל אביב 19:20, חיפה 19:10, באר שבע 19:18.
זמני צאת השבת: ירושלים 20:17, תל אביב 20:20, חיפה 20:21, באר שבע 20:18.

(ynet)