במועצה האזורית גולן הנחו את כלל התושבים בצפון הגולן להישאר בקרבת מרחבים מוגנים ולהימנע מהתקהלויות עד הודעה חדשה, "בהתאם להנחיות הצבא".