2 צפייה בגלריה
 אביב כוכבי, רב סרן גלעד פרנקן
 אביב כוכבי, רב סרן גלעד פרנקן
פרנקן וכוכבי
(צילום: שאול גולן, מתוך עמוד הפייסבוק של חיל המשטרה הצבאית)
הרמטכ"ל דוחה את הצעת הפשרה בפרשת התאבדותו של הלוחם ניב לובטון, ומבקש מבית המשפט העליון לבטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי - שמנע את הדחתו של רס"ן גלעד פרנקן, לשעבר מפקד בסיס מצ"ח בבאר שבע. בהמשך לפרסום הראשון ב-ynet על ההחלטה המסתמנת בעליון לדחות את ערעור צה"ל, ביקש הרמטכ"ל מהעליון כי בפסק הדין "ייתן בית המשפט ביטוי לתפיסת האחריות הפיקודית הרחבה הנוהגת בצה"ל וכי יורה על ביטול פסק דינו של המחוזי".
בינואר השנה, בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל החלטה חריגה וביטל את החלטת הרמטכ"ל, רא"ל אביב כוכבי, להדיח את פרנקן. ההחלטה אז להדיחו מכל תפקיד פיקודי או אחר ולעכב את קידומו נעשתה על רקע התאבדותו של סמל לובטון ז"ל, לוחם גבעתי ששם קץ לחייו ב-11 בספטמבר 2019, לאחר שרכזי מודיעין של מצ"ח ניסו לגייסו כסוכן.
ביממה האחרונה נוהל משא ומתן אינטנסיבי בין פרנקן לצבא, כדי להגיע להסכמות שיכללו ענישה מצומצמת יותר, לאחר שבצה"ל הבינו כי העליון לא צפוי להתערב בהחלטת המחוזי. הרמטכ"ל הפעיל לחצים כבדים במישורים שונים כדי לשנות בכל זאת את נטיית החלטתם של השופטים, שמצאו כשלים בדרך בה הודח מפקד מצ"ח בבאר שבע. לשיטת כוכבי, הסוגיה הפכה לעקרונית שכן צה"ל רשאי וצריך לטפל בעצמו במשרתיו, לפי אמות מידה ערכיות ומקצועיות שלאורם פועלת המערכת הצבאית לאורך שנים. החשש הוא שההחלטה השיפוטית החריגה תהווה תקדים לעתיד, כאשר קצינים מודחים יפנו לבתי משפט אזרחיים שוב בדרישה לבטל צעדים פיקודיים נגדם.
2 צפייה בגלריה
ניב לובטון ז"ל
ניב לובטון ז"ל
ניב לובטון ז"ל
(צילום: אלעד גרשגורן)
אבל בסופו של דבר הרמטכ"ל סירב להיענות להצעת הפשרה שהועלתה על ידי השופטים: "ביסוד עמדתו עומדת תפיסת האחריות הרחבה הנוהגת בצה"ל. בהתאם לתפיסה זו, למפקד אחריות כוללת לנעשה ביחידתו. מחובתו לפעול באופן יזום על מנת להטמיע בפקודיו את ערכי צה"ל, לקיים פיקוח ובקרה אחר הנעשה ביחידתו, ליזום ולהנחיל ביחידה נורמות חיוביות ולייצר בקרב פקודיו מחויבות לפעול בהתאם לערכי צה"ל והנחיותיו.
"על-פי תפיסה זו, מקום שבו נפלה שורה של כשלים חמורים בתפקוד של יחידה, די בכך כדי שמפקדיו של מפקד היחידה יקבעו, במסגרת סמכותם, כי התנהלותו של מפקד היחידה לא עמדה במצופה ובנדרש ממנו, וכי הוא לא מימש את אחריותו הפיקודית – ויטילו עליו צעדים", כתב הרמטכ"ל. "לעמדתנו, בית המשפט חתר תחת תפיסת האחריות הפיקודית הנוהגת והראויה בצה"ל, ויש בו כדי לפגוע באפשרות לדרוש ממפקדי צה"ל אחריות רחבה, כמצופה מהם יתר על כן, במבחן התוצאה, הקביעה כי לא ניתן להטיל על פרנקן צעדים פיקודיים כלשהם אינה מתקבלת על הדעת – במישור הפיקודי, ואף מבחינה משפטית. ודאי שכך, נוכח הצעדים שננקטו בעקבות אירוע מותו הטראגי של רב"ט ניב לובטון ז"ל כלפי כל המעורבים, בהם מפקדו של המשיב, אשר ננזף.
"בנוגע לצעדים הפיקודיים בעניינו של פרנקן, אף לאחר בחינה נוספת ותוך מתן משקל להערות של בית המשפט, מצאתי כי איני יכול למסור הסכמתי לכך שיינקט כלפי פרנקן צעד פיקודי של נזיפה בלבד", הוסיף כוכבי. הרמטכ"ל ביקש כי תובא בפני בית המשפט "עמדתו הנחרצת, לפיה הכרחי לנקוט כלפי המשיב צעדים פיקודיים משמעותיים שיבטאו כנדרש את האחריות הפיקודית המוטלת עליו". בצה"ל ציינו כי "נבחנה גם האפשרות להגיע להסכמה עם המשיב, שיהיה בה כדי לייתר את הצורך בהמשך הדיון בערעור, ובין הצדדים התקיים שיח ממושך בעת האחרונה. אולם לאור פערים משמעותיים בין עמדות הצדדים, עליהם לא עלה בידיהם לגשר, לא הגיע השיח לכדי הסכמה.
ההקלטות שהביאו גילויים חדשים בפרשת מותו של הלוחם ניב לובטון ז"ל

בזמנו עתר רב-סרן פרנקן למחוזי ת"א נגד החלטת הרמטכ"ל. נזכיר כי בית המשפט המחוזי קבע: "אין חולק על סמכותו של ראש אכ"א לנקוט קו מחמיר עת הוא נוקט צעדים אלו, לפי שיקול דעתו, במיוחד כאשר מדובר באירוע שתוצאותיו קשות כמו מקרה זה. בית המשפט, ככלל, לא יתערב בצעדים אלו. עם זאת, צעדים אלו צריכים לעמוד בנהלי הצבא ובכללי המשפט המנהלי. הם צריכים להיות סבירים, מידתיים ומבוססים על תשתית עובדתית מספקת, להבדיל מתחושה אישית, במיוחד כאשר נערכו תחקירים מקצועיים ופיקודיים לאירוע. הם צריכים להיות מנומקים. מקובלת עליי טענת העותר כי העמדה שלפיה כל עבירה שיבצע פקוד גוררת אוטומטית ובמנותק מהנסיבות אחריות גם למפקדיו אינה תואמת את מהותה של 'האחריות הפיקודית' בצה"ל והרציונל העומד ביסודה, וגם לא את כללי המשפט המנהלי".
סמל ניב לובטון היה חניך בקורס מפקדים ששלח יד בנפשו - יום לאחר שרכזי מודיעין של מצ"ח ניסו לגייסו כסוכן. בעקבות בדיקה שנפתחה בנושא, הוחלט לנקוט צעדים פיקודיים נגד שורת מפקדים במשטרה הצבאית ובבית הספר למקצועות החי"ר, אף שלחלק מהם לא הייתה אחריות ישירה למקרה. כחלק מהצעדים, הודח מפקד מצ"ח בבאר שבע מהיחידה ולא ישרת בתפקידים פיקודיים. קידומו עוכב למשך שש שנים. המפקד הקודם של מרחב דרום במצ"ח, קצין בדרגת סגן אלוף, ננזף בגין אחריותו הפיקודית.
מבדיקת ההתנהלות של מפקדיו הישירים של לובטון בבית הספר למקצועות החי"ר, קבע הרמטכ"ל כי הם לא מימשו את האחריות הפיקודית - ולא מיצו את כל היכולות לאיתורו. מפקד החטיבה, מפקד הגדוד ומפקד הפלוגה ננזפו פיקודית בשל תפקוד לא מספק בחיפושים.
לובטון, שהיה לוחם מצטיין בקורס מפקדי הכיתות, הזהיר את אחד משני הרכזים ששוחחו עימו כי הוא עתיד לפגוע בעצמו ונמצא במצוקה נפשית קשה. בעקבות המקרה, הוגשו כתבי אישום נגד שני רכזי המודיעין לבית הדין הצבאי, בחודש ספטמבר 2019, המייחסים להם עבירות של ידיעות כוזבות, אי-קיום פקודה והתנהגות שאינה הולמת.