ארגון הרופאים המתמחים "מרשם" מאיים לפתוח בשביתה בעקבות פגיעה, לדבריו, בשכר המתמחים. יו"ר הארגון ריי ביטון כתבה בפייסבוק כי פנתה למומנה על השכר באוצר, לאחר ששלח לדבריה מכתב למעסיקים, ובו הורה להפחית משכרם של המתמחים שתורנויותיהם יקוצרו. "לא נסכים להקריב אף מתמחה במשחקי הכוחות שכולם מנהלים על הגב שלנו", כתבה. "אין זכות קיום לארגון עובדים שלא מכריז על שביתה כללית, ללא הגבת זמן, בכל בתי החולים אחרי הוראה כזו".
(אדיר ינקו)