לאחר שהמונים הגיעו לפתח ביתו של הרב חיים קניבסקי עם היוודע דבר פטירתו, חתנו של הרב, הרב יצחק קולדצקי פנה אליהם וביקש מהם ללכת: "רצונו הוא שכולם ילכו הביתה ויגיעו לשבת. לשם שמיים רצונו הוא שכולם ילכו הביתה".
(לירן לוי)