שרת העלייה והקליטה פנינה תמנו-שטה הודיעה כי אם תקציב המדינה לא יכלול בתוכו עלייה משמעותית של הממתינים באתיופיה, היא תתנגד לתקציב. תמנו-שטה כתבה בטוויטר כי "לעולם לא אתן שימשיכו להתעלל ביוצאי אתיופיה ולהפקיר אותם בתחתית סדרי העדיפויות של הממשלה. הממתינים עשרות שנים לעלייה מאתיופיה ובני משפחותיהם בארץ סבלו די והותר. אתנגד לתקציב שלא יקדם את עלייתם באופן משמעותי גם במחיר שלא אשב יותר בממשלה ואחזור לכנסת להצביע נגד הפקרתם".
(סיון חילאי)