שר האוצר אביגדור ליברמן פרסם להערות הציבור טיוטת צו המטיל מס קניה על נוזל לסיגריות אלקטרוניות ועל סיגריות אלקטרוניות שאינן ניתנות למילוי חוזר (חד-פעמיות), המקביל בשיעורו למס המוטל כיום על מוצרי טבק אחרים. הצו הוא תולדה של מהלך מתואם בין רשות המיסים למשרד הבריאות, ומטרתו לצמצם את הצריכה של סיגריות אלקטרוניות, המעלות את הסיכון למחלות לב ולמחלות נשימה. טיוטת הצו קובעת כי על נוזל למילוי סיגריות אלקטרוניות יוטל מס קניה של 270% מהמחיר הסיטוני השכיח, בתוספת 11.39 שקלים חדשים למ"ל, שבכל מקרה לא יפחת מ-21.81 שקלים למ"ל.
(גד ליאור)