אם יוגשו עתירות לבג"ץ נגד עסקת החטופים שתובא היום לאישור הממשלה, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה צפויה להגן עליה, משלושה נימוקים מרכזיים: תקינות קבלת ההחלטות, הסתמכות על חוות דעת של גורמי הביטחון ואי-שפיטות מוסדית של החלטות מדיניות. בהתאם לכך נערך בג"ץ לדיון בזק בעתירות נגד העסקה. ההערכה היא שבג"ץ יסיים את הדיון בתוך שעות ספורות כדי שלא לעכב את העסקה, וכהרגלו לא יתערב בעסקה מטעמים של אי-שפיטות הסכמים מדיניים.
(טובה צימוקי וגלעד מורג)