מחדר הבקרה של איגוד ערים כינרת נמסר כי מרבית החניונים בחופי הכינרת נסגרו למבקרים, ויש לפנות לחופים מוכרזים אחרים באזור. החניונים בחופים חוקוק, צינברי ושקמים נותרו פתוחים.
(ישראל מושקוביץ)