קתדרלת נוטרדאם בפריז ערוכה לבנייתה מחדש, כך קבעה הסוכנות הממשלתית בצרפת המפקחת על הליכי השיקום של המבנה. זאת, כשנתיים לאחר שעלתה באש והחלו העבודות לשימורה באפריל 2019. על פי ההצהרה שפרסמה הסוכנות, חברות שונות יוכלו להתמודד במכרז על הבנייה - שתחל בסתיו. זאת במטרה להשמיש את הבניין לביקור תיירים ב-2024, השנה בה תארח צרפת את האולימפיאדה.
(AP)