בלשכת ראש הממשלה מתבצעת בשעה זו הערכת מצב בנוגע להגבלות שהוטלו בשל גילוי זן אומיקרון. בדיון מוצגים נתונים חדשים שנמצאים בידי ישראל ונעשית סקירה כללית על האומיקרון.
(מורן אזולאי)