2 צפייה בגלריה
בית המשפט העליון - דיון על פסילת חוק הנבצרות
בית המשפט העליון - דיון על פסילת חוק הנבצרות
שופטי בית המשפט העליון. ארכיון
(צילום: שלו שלום)
שופטי בית המשפט העליון יצחק עמית, דפנה ברק-ארז ועופר גרוסקופף קיבלו פה אחד שתי עתירות שהוגשו על ידי ארגון אלו"ט ועל-ידי הורים לילדים על הרצף האוטיסטי, שהתנגדו להחלטת מנכ"ל משרד החינוך לקצר את שעת הלימודים האחרונה של מסגרות החינוך המיוחד.
לעיון בהחלטה המלאה - לחצו כאן
לפי אותה החלטה, בשנת הלימודים תשפ"ד הסתיים יום הלימודים במסגרות לילדי החינוך המיוחד בשעה 16:00 במקום 16:45. משרד החינוך נימק את החלטתו במחסור בכוח אדם בחינוך המיוחד. בפסק הדין נקבע כי ההחלטה תבוטל כך שאורך יום הלימודים יישאר על כנו.
בית המשפט קיבל את העתירות בשל מספר פגמים שנפלו בהחלטת משרד החינוך. ההחלטה התקבלה ללא שקוימה חובת ההתייעצות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ומבלי לאפשר להורים תקופת התארגנות נאותה בהתחשב במורכבות הטיפול בילדים על הרצף האוטיסטי. בנוסף, ההחלטה גורפת וחלה על כל מוסדות הלימוד בארץ למרות שיש מחוזות שבהם המחסור חמור פחות, וניתן לתת לו מענה אחר. כמו כן, בניגוד לאמור בחוק, ההחלטה לא התקבלה על-ידי שר החינוך, ואף לא הובאה לאישורו של שר האוצר.
2 צפייה בגלריה
ועדת החינוך התרבות והספורט - היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ד
ועדת החינוך התרבות והספורט - היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ד
"בניגוד לאמור בחוק, ההחלטה לא התקבלה ע"י שר החינוך". קיש
(צילום: שלו שלום)
בית המשפט עמד על כך שההחלטה "להשוות כלפי מטה" במקרה שבו המחסור אינו אחיד בכל רחבי המדינה לא יושמה בהקשרים אחרים שבהם מערכת החינוך מתמודדת עם מחסור בכוח אדם. בית המשפט הוסיף וציין בפסק דינו כי קיים חשש שקיצור יום הלימודים באופן ארעי לכאורה, למשך שנה אחת בלבד, עלול להיות בעל השלכות ארוכות טווח על המערכת כולה.
בית המשפט הדגיש כי לא יכולה להיות מחלוקת באשר לקשיים האובייקטיביים שעמם מתמודד משרד החינוך, ולצידו הרשויות המקומיות, בכל הנוגע לגיוס כוח אדם בעל הכשרה מתאימה להוראה, והדברים אמורים ביתר שאת במסגרות החינוך המיועדות לילדים על הרצף האוטיסטי.
השופטים ציינו כי משרד החינוך מקדיש משאבים ניכרים לחינוך המיוחד, אך הצרכים ההולכים וגדלים מצריכים פתרונות "מחוץ לקופסה" וחזקה על העוסקים במלאכה כי ימשיכו להקדיש את עתותיהם ומרצם, כפי שעשו עד עתה, לטובת ילדי החינוך המיוחד. אולם, בשלב נותרת בעינה העובדה שההחלטה שהתקבלה – פגומה, ולא ניתן להכשירה.
בתשובת המדינה לבג"ץ, שנשלחה כשבוע לאחר אישורו הסופי של חוק ביטול עילת הסבירות, נכתב: "במכלול נסיבות העניין, עמדת המשיבים היא כי ההחלטה שהתקבלה סבירה ומידתית ואינה מגלה עילה להתערבות".
במשרד החינוך קיבלו את החלטת בג"ץ, ושר החינוך יואב קיש הורה על כינוס ישיבה דחופה בנושא לבחינת משמעויות ההחלטה ודרכי פעולה אפשריות בנושא.
מאלו"ט נמסר בתגובה להחלטה: "אנו מברכים על החלטת בג"ץ שביטלה את החלטת משרד החינוך, ושמחים שיום הלימודים יישאר כסדרו עד השעה 16:45. זהו פסק דין חשוב בתחום זכויות תלמידים על רצף האוטיזם ותלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים בכלל.
"נימוקי השופטים לפסק הדין מסתכלים על תלמידים על רצף האוטיזם באופן שוויוני ביחס לכל שאר תלמידי ישראל, וכפי שכתבה השופטת דפנה ברק ארז - הפתרון של 'גם לי גם לך לא יהיה' - לא היה רצוי עוד במשפט שלמה, והוא אינו רצוי אף במקרה שבפנינו. עוד התייחסו השופטים לטענה שמדובר בהחלטה זמנית וציינו כי החלטות זמניות טיבן להפוך לקבועות. אנו בטוחים כי יחד עם משרד החינוך נצליח למצוא את הדרך ואת המודלים המיטביים עבור תלמידים על רצף האוטיזם".