מפקד כלא גלבוע, גונדר-משנה פרדי בן שטרית, מעיד כעת בפני ועדת הבדיקה הממשלתית לבריחת ששת האסירים הביטחוניים מבית הסוהר בתחילת ספטמבר. כבר בתחילת עדותו תקף בן-שטרית את נציבת שב"ס, רב-גונדר קטי פרי, שהתכוונה להדיח אותו לאחר ההימלטות: "הואשמתי כאחראי למחדל מליל הבריחה בכל אמצעי או דרך שהייתה כאשם בבריחה. סומנתי על ידי נציבת שב"ס כאחראי לאירוע, כמי שכשל והיא אף פנתה לשר להדיח אותי - עוד טרם נבדק האירוע". לדבריו, "הקפיצה של נציבת שב"ס הייתה נמהרת, אולי בגלל הלחץ הציבורי שהיה עליה להתפטר, היא חיפשה שעיר לעזאזל".
(מאיר תורג'מן)