עימותים פרצו בין מפגינים לשוטרים ליד שער הגיא בדרך לירושלים, בצל התכנון של שורת ארגוני מחאה ומפגינים להגיע למחות בכנסת במהלך היום.