בפתח החקירה הנגדית של ניר חפץ שאל עו"ד בועז בן צור את עד המדינה: "אתה זוכר שכבר בחקירה הראשונה הזכירו לך פתאום את אשתך?". חפץ השיב: "לא זוכר אם ביום הראשון או השני. חד-משמעית הוציאו אותי כאילו באקראי מחדר חקירה. במבואה דאגו שהיא תעבור לידי ואמרו לי לא להגיד מילה". הוא אמר כי אם זה היה תלוי בו, לא היה חותם על צו החיפוש. "החוקרים רצו להיכנס איתי לקרביים ולראות הכל. לא הסכמתי. היה ויכוח ארוך ולחצים כבדים שאחתום על הטופס. מהרגע הראשון הבנתי שיש כאן איום שיפרקו לי את הפרטיות. לא היה צריך להיות גאון גדול להבין את זה".
(גלעד מורג)