הטלוויזיה הסורית דיווחה על תקיפה של ישראל באזור הבירה דמשק. על פי הדיווח, מערכות ההגנה האווירית הופעלו כנגד יעדים עוינים. קולות נפץ נשמעו בשמי דמשק והאזור.

(ליעד אוסמו)