מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אפריל 2024 ב-0.8% - מעל התחזיות שעמדו על 0.6-0.5%. ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2024 לעומת אפריל 2023) עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.8%. עליות מחירים בולטות נרשמו בין היתר בסעיפים: תחבורה שעלה ב-3.4%, הלבשה שעלה ב-2.3%, תרבות ובידור שעלה ב-1.6%, דיור שעלה ב-0.6% ומזון ותחזוקת הדירה שעלו ב-0.3% כל אחד. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: ירקות ופירות שירדו ב-1.3% וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.5%. מחירי הדירות עלו ב-0.9% בפברואר-מרץ לעומת החודשיים הקודמים, והשלימו עלייה שנתית של 1.1%.
(גד ליאור והילה ציאון)