החלה ישיבת קבינט הקורונה, לאחר יותר מחודש ללא כינוס של ועדת השרים להתמודדות עם הנגיף. הקבינט התכנס לאחרונה ב-30 באוגוסט.
(ynet)