בפתח החקירה הנגדית ביקש סנגורו של נתניהו, עו"ד בעז בן צור, מחפץ לתאר את האירועים שעברו עליו במהלך המעצר שלו ב-2018. "אתמול תיארת תנאים מפלצתיים", הזכיר לו. חפץ השיב: "היו אמצעים דרקוניים. לא דמיינתי שאמצעים כאלו יכולים להינקט, בוודאי בלי שום פרופורציה לחשדות שבהם נחקרתי". עו"ד בן צור שאל: "ידעת שלפני מעצרך הגוף חקירה עשה עבודת תחקיר מקיפה עליך?". חפץ השיב: "הסקתי מהחומרים והאירועים בחקירה שהיו גם האזנות וגם מעקבים לפחות שבוע לפני המעצר. לא הבחנתי בזה בזמן אמת".
(גלעד מורג)