לקראת פתיחת שנת הלימודים, מנהלים ברחבי הארץ מדווחים על החמרה במחסור במורים. יו"ר התאגדות מנהלי בתי הספר העל-יסודיים, מנשה לוי, העריך כי מדובר במחסור של יותר מ-10,000 מורים. מנהלים רבים דיווחו שהם נאלצים לשבץ במערכת השעות מורים "כדי לסתום חורים", ללא ידע בסיסי בתחום שהם מלמדים.
(תמר טרבלסי חדד)